CASTELLANO | ENGLISH

càrtel

[16/01/2017]

Un càrtel és un tipus d’acord, generalment implícit, sense formalització jurídica, d’empreses del mateix sector que té com a objectiu limitar o disminuir la competència entre elles, siga distribuint-se el mercat territorialment, determinant el nivell de producció o fixant un preu de venda, amb l’objectiu d’evitar una competència que redunde negativament sobre els beneficis. Este tipus d’associacions començaren a forjar-se a finals del segle xix. Per l’analogia en la manera de procedir, el terme càrtel passà a utilitzar-se per a referir-se a una organització il·lícita vinculada al tràfic de drogues o altres activitats il·legals.

La pronunciació com a paraula plana, amb l’accent en la primera síl·laba, és el resultat d’haver-se pres de l’anglés cartel; però l’anglés l’havia agafada de l’alemany Kartell (pronunciada /kartèl/), i l’alemany, al seu torn, l’havia presa de l’italià cartello.

Més informació…