CASTELLANO | ENGLISH

carrusel

[14/12/2016]

La paraula carrusel prové del francés carrousel, que al seu torn l’havia pres del napolità carusiello. El sentit inicial amb què es manllevà este vocable era per a referir-se a un espectacle eqüestre que consistia en una sèrie d’exercicis d’exhibició executats per una formació de genets, generalment disposats en cercle.

Intentant emular este espectacle, durant els anys seixanta del segle passat es creà una atracció de fira consistent en una plataforma giratòria sobre la qual s’instal·len diversos artificis, especialment cavallets de fusta que, units a una barra vertical, oscil·len cap amunt i cap avall. Per això esta atracció també rep el nom de cavallets.

Continuant el joc d’analogies, la paraula carrusel també ha passat a designar un determinat programa de ràdio o de televisió en què es van fent connexions amb diversos estadis on es disputen competicions esportives simultàniament.

L’exportació de l’atracció de fira ha donat lloc a l’expansió de la paraula: en castellà s’ha adaptat com a carrusel; en anglés, carousel; en alemany, karussell, en portugués, carrossel.

Més informació…