CASTELLANO | ENGLISH

carpa

[15/03/2018]

La paraula carpa, provinent del llatí carpa, designa, d’una banda, un peix d’aigua dolça, conegut en la terminologia científica com a Cyprinus carpio. És de color verdós per damunt i groguenc per davall; té la boca menuda, amb barbes i sense dents; el cos, comprimit lateralment, està recobert d’escates grans i amb una aleta dorsal llarga.

Però, a més d’este ús, la paraula carpa començà a usar-se durant el segle XIX en l’àmbit circense per a fer referència a un recinte format per una lona sostinguda per un o diversos pals que conté una pista i una graderia. Posteriorment, per similitud amb esta estructura, passà a usar-se també per a designar un recinte ample, cobert amb un envelat, usat per a celebrar certs actes de caràcter festiu. Esta forma, homònima de l’anterior, té un origen totalment diferent. Prové del quítxua, llengua ameríndia parlada al Perú, Bolívia i l’Equador, on s’usava originàriament per a anomenar una tenda de campanya.

Més informació…