CASTELLANO | ENGLISH

carabassa

[07/11/2016]

La carabassa és un fruit de grans dimensions que pot adoptar formes molt diverses, encara que entre nosaltres la més característica és la redona. La paraula carabassa prové d’una llengua preromànica, on l’ètim originari designava de manera genèrica la cobertura de determinats vegetals o animals. Aquella forma originària s’ha estés pertot arreu: en valencià ha donat origen a carabassa, amb la variant carbassa en una part del domini lingüístic; en castellà, calabaza; en portugués, cabaça; en francés, calebasse, i en anglés, calabash.

La forma del fruit ha fet que es convertisca en una metàfora del cap, sobretot quan es designa amb certes connotacions negatives, indicant que no acaba de funcionar bé. Per això es diu explícitament tornar-se carabassa per a indicar que algú està tornant-se boig. La paraula carabassa té també un significat assimilable a ‘fracàs’: siga en l’àmbit docent o en les relacions amoroses.

Més informació…