CASTELLANO | ENGLISH

càncer

[07/02/2017]

La paraula càncer fa referència a una malaltia genèrica caracteritzada per la transformació de cèl·lules que proliferen de manera anormal. Deriva de la paraula llatina homònima, que al seu torn l’havia presa del grec karkinos, on significava ‘cranc’ o ‘carranc’.

Entre nosaltres ja fou utilitzada per sant Vicent Ferrer en els seus sermons: «ha-y deguna dona que entre les mameles li sie fet mal de càncer o foch de Sent Anthoni». El càncer, tal com queda de manifest en esta citació, on se li dóna el nom de foc de Sant Antoni, ha rebut també moltes altres denominacions populars, com ara mal lleig o mal roín. Són eufemismes derivats del temor a la malaltia. Però l’esperança guanya terreny al pessimisme. En alguns tipus de càncer, de fet, més del noranta per cent dels afectats supera la malaltia.

Més informació…