CASTELLANO | ENGLISH

campanya (1)

[16/04/2019]

La paraula campanya és un derivat de camp, tot i que probablement es prengué de l’italià campagna, amb què es designava originàriament un espai de terreny, més o menys pla i obert, allunyat dels centres urbans. Estos espais sovint eren els escenaris a on se celebraven les batalles, i per això este vocable passà a usar-se amb el sentit de ‘batalla o operació militar’.

Com a derivat de camp, la campanya era també un terreny conreable, i per similitud amb les operacions bèl·liques, que solien dur-se a terme en determinats períodes de l’any, el mot campanya passà a usar-se per a designar el ‘conjunt d’operacions estacionals per a dur a terme la collita d’un producte agrícola’: «la campanya de la taronja».

I, per extensió, ha passat a utilitzar-se modernament en molts altres àmbits, per a referir-se al ‘conjunt d’actuacions que s’efectuen per a la consecució d’un fi’: «una campanya contra el càncer», «una campanya electoral».

Més informació…