CASTELLANO | ENGLISH

calostre

[07/09/2017]

La paraula calostre, provinent del llatí colostrum, fa referència a un líquid serós de color groguenc secretat per les glàndules mamàries de les femelles abans i després del part fins a la pujada de la llet. Popularment, també ha rebut els noms de primera lletllet tendra o fins i tot llet roín. Però, contràriament al que a vegades s’ha cregut, a partir de l’anàlisi científica dels components d’este líquid, no podem sinó meravellar-nos del funcionament del cos.

El calostre està compost per aigua, proteïnes, greixos, glúcids i anticossos, que aporten no sols l’aliment més adequat al nounat, sinó una protecció especial contra les malalties que pot contraure en els primers dies de vida fora de l’úter, així com certs ingredients que estimulen la deposició del meconi. El cos és una màquina (quasi) perfecta.

Més informació…