CASTELLANO | ENGLISH

cadet

[29/03/2019]

Amb la paraula cadet es fa referència sobretot a un alumne d’una acadèmia militar, encara que modernament l’ús d’esta paraula s’ha estés també a l’àmbit de l’esport, per a referir-se als jóvens que pertanyen a la categoria immediatament superior a la dels infantils i inferior a la dels juvenils, que integra la franja d’edat compresa entre els catorze i els quinze anys.

Es tracta d’un mot pres en el segle XVIII del francés cadet, i este al seu torn l’havia pres del gascó capdet, que procedia del llatí tardà capitellum, diminutiu de cap. En gascó, concretament, era habitual utilitzar la paraula cadet per a designar els fills menuts de les famílies nobles que tradicionalment solien educar-se en les acadèmies d’infanteria o de cavalleria de l’exèrcit francés, i tenien la prerrogativa d’ascendir directament a oficials sense passar pels graus inferiors.

Més informació…