CASTELLANO | ENGLISH

bromera

[12/11/2018]

La paraula bromera deriva de broma, en el sentit de ‘boira espessa’. El sufix -era aporta el matís de ‘gran quantitat de’, com en pedrera o polseguera. Amb la combinació d’estos dos elements, la paraula bromera passà a utilitzar-se per a fer referència al conjunt de bambolletes que es formen en la superfície d’un líquid i que, adherides entre si d’una manera més o menys consistent, fan que certs líquids, mesclats amb productes sabonosos, perden la seua transparència. I, fent encara una nova analogia, la paraula bromera es traslladà a l’àmbit culinari per a fer referència al conjunt d’impureses que suren en la superfície d’un caldo quan es bullen certes substàncies.

Esta paraula, tan habitual entre els valencians, és desconeguda en altres territoris del domini lingüístic, que fan servir per als usos indicats les paraules escuma o espuma.

Més informació…