CASTELLANO | ENGLISH

broma (1)

[25/10/2018]

La paraula broma té molts significats. Un d’ells, el més habitual actualment, és el que fa referència a qualsevol cosa que es fa o es diu amb intenció humorística; i d’ací, per extensió, ha passat a usar-se també per a referir-se a l’acció de burlar-se d’algú de manera més o menys innocent amb l’objecte de fer una gràcia.

Però estos significats de broma, en realitat, són relativament moderns: es registren per primera vegada a començaments del segle XIX. Antigament, la broma no feia gens de gràcia. Amb este nom era conegut un mol·lusc marí allargat, d’aspecte vermiforme, que disposa d’unes valves que fa servir per a excavar galeries en la fusta submergida. Per la pesadesa amb què navegaven les embarcacions atacades per les bromes, esta paraula passà a significar qualsevol cosa pesada, i este sentit genèric anà depurant-se per a significar específicament les accions (pretesament) gracioses, que inicialment es percebien com a bromes pesades.

Més informació…