CASTELLANO | ENGLISH

brindis

[12/03/2018]

El costum de celebrar alguna cosa alçant els gots, siga colpejant-los lleument o siga compartint-ne el contingut, és un ritual molt antic, que servix per a manifestar bons desitjos i generar confiança entre els comensals. Però concretament la paraula brindis prové de l’expressió alemanya bring dir’s, que literalment significa ‘t’ho oferisc’. Hi ha constància que els lansquenets, soldats d’infanteria alemanya, la popularitzaren després de saquejar Roma en 1527 i oferir la ciutat a l’emperador Carles V.

Esta expressió ha anat passant de llengua en llengua per a manifestar alegria. En italià adoptà la forma brindisi, i es documenta per primera vegada en 1534; en francés s’adaptà com a brinde, i apareix registrada en 1552; en castellà, un poc més tard, en 1579, es transformà en brindis; en valencià es prengué la mateixa forma que en castellà, i està documentada en 1704.

Més informació…