CASTELLANO | ENGLISH

bonico

[06/12/2022]

Ja hem dit moltes vegades, en els comentaris dedicats a altres paraules, que la genuïnitat presenta sovint uns perfils molt vaporosos. Però cal reiterar-ho una volta i una altra per a evitar que les creences infundades es consoliden, i molt especialment quan poden induir els parlants a pensar que parlen malament. Els errors cal corregir-los, per descomptat; però també cal combatre intensament els prejuís lingüístics per a diluir-los. Tant una cosa com l’altra perjudiquen seriosament la salut social de la nostra llengua. La ­-o àtona de final de paraula ha sigut un element que ha fet sospitar recurrentment a molts filòlegs que tenia orígens aliens. I és ben cert que, en termes comparatius respecte a altres llengües veïnes, la presència d’esta vocal en posició final és molt més minsa. Però, dit això, l’evolució de cada paraula té sempre una trajectòria molt singular dins de l’univers lexical.

Més informació…