CASTELLANO | ENGLISH

bola

[04/12/2020]

La paraula bola es pronuncia amb o tancada. És una de de les poques paraules acabades en -ola que es pronuncien amb o tancada (junt amb golacolahola i alguna més). Ens vingué de l’occità bola, que ja s’usava des de ben antic per a designar un cos esfèric utilitzat en alguns jocs. La forma primitiva llatina de la qual provenia eixa bola és bŭlla, que en valencià va donar lloc originàriament a bolla i, paral·lelament, per via culta, a butla, que s’ha preservat per a uns sentits molt específics.

La forma bola no sols s’ha consolidat en l’àmbit del joc (per al billar, la petanca, les birles…), sinó també per a altres sentits que s’han anat generant per analogia, com ara una bola de neu, que, més enllà del sentit estricte, també s’usa, figuradament, per a referir-se a algun malentés que ha anat fent-se cada vegada més gros. Relacionat amb este significat, el mot bola també s’usa amb el significat de ‘mentira, falsedat’.

Però també és oportú recordar un sentit històric de bola referit a les boletes (blanques, negres o foradades) que s’usaven antigament per a votar per insaculació. Hui eixe mateix significat servirà per a decidir els set acadèmics que hauran d’abandonar el seu càrrec en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Més informació…