CASTELLANO | ENGLISH

blanquejar

[27/09/2016]

El verb blanquejar fa referència bàsicament a l’acció de tornar blanca alguna cosa que abans no ho era. O, si més no, de fer-la més clara. Tradicionalment, este verb s’ha usat en pelleteria amb la idea genèrica d’adobar les pells. Este ús està relacionat amb el nom del carrer de la Blanqueria (o Blanqueries) de la ciutat de València, que era on es concentraven les indústries destinades a esta activitat. Però, en els anys noranta del segle passat, es va generar un nou sentit que a poc a poc s’ha apoderat de la paraula. Ara, quan sentim blanquejar, l’associem ineludiblement a l’operació de fer que els diners anomenats negres, procedents d’activitats il·lícites o no declarades al fisc, apareguen com si foren el fruit d’activitats legals. El valor figurat de l’adjectiu negre ha generat un nou significat de blanquejar. Un clau en trau un altre.

Més informació…