CASTELLANO | ENGLISH

bioètica

[06/11/2018]

La bioètica és una disciplina científica de caràcter interdisciplinari que estudia els aspectes ètics de la medicina i la biologia en general. De manera específica, la bioètica es preocupa especialment de les atencions a les persones en l’última etapa de la vida, buscant de combinar el respecte per la vida humana i la dignitat personal dels malalts. En gran part, és una revisió del codi deontològic tradicional, enunciat per Hipòcrates en el segle V abans de Crist, a partir dels nous coneixements científics i els dilemes morals que planteja l’exercici de la medicina.

La paraula bioètica és una adaptació de la forma anglesa bioethics, encunyada en 1971 per l’oncòleg nord-americà Van Rensselaer Potter a partir de la combinació del prefix bio-, provinent del grec bios, que significa ‘vida’, i de ethics, ‘ètica’, que procedix també del grec ēthikós, derivat de ē͂thos, que vol dir ‘costum, caràcter’.

 Més informació…