CASTELLANO | ENGLISH

bicicleta

[10/04/2017]

La bicicleta és un vehicle de dos rodes, unides per un quadro, amb dos pedals que es fan girar amb els peus. Este moviment, transmés a la roda de darrere per mitjà d’una cadena, es transforma en energia cinètica. La paraula bicicleta és un cultisme híbrid format a partir del prefix llatí bi-, que significa ‘dos’, i del mot grec kiklos, que significa ‘cercle’ i, per extensió, ‘roda’. La construcció de la primera bicicleta amb pedals s’atribuïx a Macmillan Kirkpatrick, un ferrer escocés, l’any 1839. Este nou vehicle rebé el nom de bicycle. Però els francesos afegiren el sufix diminutiu -ette per a diferenciar-lo del bicycle, que tenia la roda anterior prou més gran que la posterior. A partir de la forma francesa s’ha traslladat, amb les adaptacions oportunes, a moltes altres llengües: en valencià, castellà i portugués, bicicleta; en italià, bicicletta; en basc, bizicleta.

Més informació…