CASTELLANO | ENGLISH

bateria

[11/12/2018]

La paraula bateria és un préstec del francés batterie, que deriva del verb battre, ‘batre, colpejar’. Originàriament, s’utilitzà en l’àmbit militar per a referir-se a una obra de fortificació destinada a situar el conjunt de peces d’artilleria que tenien com a objectiu batre l’enemic. Partint d’esta disposició estratègica, el mot bateria ha anat estenent-se a molts altres àmbits que preserven la idea bàsica de conjunt d’elements combinats que permeten la consecució d’un fi. Eixe és el cas, per exemple, de l’instrument musical anomenat bateria, format per un conjunt de tambors i platerets de diverses dimensions. Per similitud, la paraula ha anat traslladant-se a molts altres àmbits, com per exemple el de la cuina, per a referir-se al conjunt d’utensilis necessaris per a guisar; o al teatre, en referència al conjunt de focus; o fins i tot, en un procés abstractiu més elevat, a una sèrie de preguntes sobre un mateix tema.

La bateria dels automòbils, que aparentment és diferent, en el fons partix d’esta mateixa idea. Es tracta d’un aparell capaç d’acumular energia elèctrica format per plaques, generalment de plom, que separen diversos compartiments.

 Més informació…