CASTELLANO | ENGLISH

autobús

[14/06/2019]

Un autobús és un vehicle terrestre de grans dimensions, destinat al transport de grups de persones, que generalment seguix un trajecte fix dins de l’àmbit urbà o entre poblacions pròximes.

El mot autobús és un préstec del francés. S’havia engendrat en 1907 a partir de la combinació del prefix d’origen grec auto-, que significa ‘per si mateix’, i la terminació de la paraula llatina omnibus, ‘per a tots’, amb què es designava un vehicle de grans dimensions arrossegat per cavalls que s’usava per al transport públic.

Però, al marge del que puga suggerir este ètim llatí, com a mitjà de transport col·lectiu, la paraula òmnibus s’havia encunyat a partir del nom d’una botiga de barrets a on estava situada la parada de cotxes de cavalls en la ciutat francesa de Nantes, anomenada Omnes Omnibus, que feia un joc de paraules entre el cognom del propietari, Omnès, i la paraula llatina omnibus, amb què es volia donar a entendre que s’hi venien barrets per a tot el món. I d’aquell fet fortuït ens ha vingut l’autobús.

Més informació…