CASTELLANO | ENGLISH

autisme

[02/04/2020]

Hui, dia 2 d’abril, se celebra el Dia Mundial de Conscienciació de l’Autisme. L’autisme és un trastorn psicòtic que afecta el desenvolupament neurològic dels individus que el patixen. Es manifesta en les primeres etapes de la infància, normalment abans dels tres anys, i es caracteritza per una falta d’interacció amb el món exterior, que fa que es produïsca un retraïment afectiu i, en els casos més greus, que es tinguen problemes importants de comunicació verbal.

El terme autisme prové de l’alemany Autismus, encunyat en 1910 pel psiquiatre suís Eugene Bleuler, que feu importants contribucions per a la comprensió de les malalties mentals. Està format per l’arrel del mot grec autós, que significa ‘u mateix’, i el sufix -isme, provinent del llatí -ismus, que, entre altres funcions, s’usa per a anomenar determinades malalties, com ara el botulisme, l’estigmatisme, el nanisme, el somnambulisme, etc.

Més informació…