CASTELLANO | ENGLISH

atzucac

[06/09/2021]

La paraula atzucac té actualment el significat primari de ‘carreró o camí sense eixida’. Prové de l’àrab az-zuqâq, que originàriament tenia el significat de ‘carreró llòbrec’ o de ‘pas estret entre parets’. Este vocable té una gran tradició d’ús en la documentació valenciana. En el Manual de consells de la ciutat de València, per exemple, que data de l’any 1326, es pot llegir que «los dits jurats dixeren ésser instruïts per los jurats de l’an pasat que la dita obra podia fer fer lo dit en Guillem en les dites cases e açucach». L’ortografia de la paraula, lògicament, presenta diverses variants al llarg del temps: adzucach, asucach o altres formes.

Figuradament, el mot atzucac també s’utilitza prou —si més no literàriament— per a referir-se a una situació conflictiva a la qual no se li veu una eixida fàcil. L’actual president de les Corts, Enric Morera, en un article publicat en el diari Levante-EMV, manifestava que «Estem en un atzucac i la resposta no pot ser la de l’austericidi del 2008».

Amb el mateix sentit, sovint es recorre modernament al mot compost cul-de-sac, d’origen francés, que també s’utilitza en anglés.

Més informació…