CASTELLANO | ENGLISH

atracar

[10/06/2019]

El verb atracar és un terme propi de la nàutica que significa ‘acostar una embarcació al moll o a una altra embarcació per a amarrar-s’hi’. El seu origen és incert, encara que la hipòtesi més acceptada és que prové de l’àrab clàssic taráqqa, transformat en l’àrab andalusí en atráqqà, que significava ‘aproximar-se a la costa’.

Per analogia amb l’operació de càrrega de mercaderies de les naus atracades, en què es produïx una gran acumulació d’articles, este verb passà a usar-se col·loquialment per a referir-se a algú que menja molt fins a no poder més.

Per una altra banda, l’aproximació d’una nau a una altra per a apoderar-se de la seua càrrega, tal com feien antigament els pirates (probablement contaminat per la similitud de atacar) ha donat lloc al sentit de atracar per a referir-se a algú que assalta una persona o un establiment amb la intenció de robar.

Més informació…