CASTELLANO | ENGLISH

atrabiliari

[01/05/2017]

La paraula atrabiliari és un derivat de atrabilis, formada a partir de la fusió de les formes llatines atra i bilis, que significava literalment ‘bilis negra’. Fou el grec Hipòcrates, considerat una de les figures més destacades de la història de la medicina, qui definí la teoria dels humors o líquids corporals, amb els quals s’intentava explicar el temperament de les persones. L’atrabilis feia que les persones es tornaren tristes i irascibles. Tot i que encara està present en els diccionaris, la paraula atrabilis ha desaparegut de l’ús, però encara es manté molt vigent l’adjectiu atrabiliari. El sentit més fidel als orígens etimològics servix per a qualificar les persones de caràcter melancòlic i hipocondríac; però en l’ús habitual s’ha generalitzat un significat que s’associa a les persones irascibles, d’humor variable.

Més informació…