CASTELLANO | ENGLISH

arxipèleg

[04/03/2019]

La paraula arxipèleg (que també presenta la forma arxipèlag) prové de la combinació del prefix d’origen grec arkhḗ, que significa ‘superior’, usat sobretot en la formació de paraules que fan referència a càrrecs que denoten preeminència, com ara arxiduc, arxidiaca o arxiprest, i la paraula pèleg, provinent igualment del grec pĕlăgus, que significava ‘mar’.

Per als grecs antics, el mar Egeu (conegut com a Egeo Pèlagos), que separa la península grega de Turquia, té com a característica distintiva que està ple d’illots, amb terrenys fèrtils colonitzables, que facilitaven la navegació amb embarcacions rudimentàries. Era, per tant, un espai d’expansió natural, i per això fou conegut com a arkhipelagos, el ‘mar principal’. En italià esta paraula s’adaptà com a arcipelago; però, per les característiques peculiars del mar Egeu, passà a designar un grup d’illes pròximes de característiques geomòrfiques similars. I amb este significat s’expandí a la resta de llengües.

Més informació…