CASTELLANO | ENGLISH

arruga

[03/06/2021]

L’actriu britànica Kate Winslet, que aconseguí una gran fama per la seua interpretació en la pel·lícula Titanic, estrenada en 1997, ha tornat a adquirir recentment un protagonisme mediàtic per haver rebutjat el cartell promocional d’una exitosa sèrie de televisió perquè el departament de publicitat li havia eliminat les arrugues dels ulls amb alguns retocs digitals. No totes les persones, a pesar de l’exaltació mitificada de la joventut, volen paréixer més jóvens del que realment són.

Les arrugues, en el sentit més primari, són plecs formats en la superfície de la pell produïts com a resultat dels processos d’envelliment de l’organisme. Se solen formar per la disminució del col·lagen dels teixits dèrmics. L’edat n’és la causa fonamental, si bé també hi ha altres factors que poden contribuir poderosament a l’aparició d’arrugues, com l’exposició al sol, els processos bruscos de pèrdua de pes o l’hàbit de fumar.

La paraula arruga prové del llatí rūga. Per fonètica sintàctica, la a inicial es va assimilar de la vocal final d’altres partícules amb què entrava en contacte habitualment (com ara «la ruga» o «una ruga»). També hi ha la variant rua, documentada des de ben antic, que encara es preserva viva en algunes comarques.

L’ús d’este mot en sentit figurat ha donat lloc a l’expressió «llevar-se una arruga de la cara» per a referir-se a algú que es proporciona una alegria a través d’alguna acció puntual. Diversió i joventut (simbolitzada en un rostre sense arrugues) queden associades a través d’esta locució del repertori fraseològic popular.

Més informació…