CASTELLANO | ENGLISH

arrova

[26/03/2018]

Arrova és un vocable procedent de l’àrab ar-rub’a, una combinació de l’article al-, transformat en ar- per contacte amb una paraula començada amb r-, i rub, que significa ‘quarta part’. Històricament, era una mesura de pes equivalent a la quarta part d’un quintar. El valor que tenien les mesures antigues variava considerablement d’uns territoris a uns altres. En la majoria de poblacions de l’antic Regne de València, l’arrova equivalia aproximadament a 12,8 quilos. Amb l’assumpció del sistema mètric decimal, esta i altres mesures caigueren en desús. Amb tot, encara s’usa esta paraula en la locució pesar una arrova, referida a qualsevol cosa que pesa molt.

D’altra banda, la paraula arrova s’ha recuperat modernament com a nom del símbol @, que s’usa en les adreces de correu electrònic per a separar el nom de l’usuari del nom del domini.

Més informació…