CASTELLANO | ENGLISH

arròs

[25/09/2018]

L’arròs és una planta herbàcia anual que pertany a la família de les gramínies, emparentada amb el blat i la civada. Es cultiva en terrenys molt humits i amb un clima càlid. El fruit d’esta planta és un gra altament nutritiu, i constituïx l’aliment bàsic per a una gran part de la població mundial.

La paraula arròs prové de l’àrab ar-ruzz, encara que probablement l’àrab l’havia pres d’una llengua indoiraniana. Es té constància que l’arròs és cultivat des de fa set mil anys en extenses àrees del continent asiàtic. Els àrabs estengueren el seu cultiu a la península Ibèrica arran de la seua conquista, l’any 711, aprofitant els aiguamolls litorals i els deltes dels principals rius.

En la tradició cultural oriental, l’arròs ha sigut un símbol de vida i fecunditat, i d’ací prové la tradició de llançar grans d’arròs als nóvios acabats de casar.

Més informació…