CASTELLANO | ENGLISH

aranya

[20/06/2018]

La paraula aranya prové del llatí aranĕa, que originàriament s’usava per a referir-se tant a l’animalet com a la teranyina. Pertany a l’embrancament dels artròpodes, i n’hi ha més de cinquanta mil tipus distribuïdes per tots els continents, excepte en l’Antàrtida. Però totes tenen quatre parells de potes, cada una de les quals està dividida en set segments, anomenats artells, així com un parell d’ungles prènsils, dites quelícers, a través de les quals inoculen verí a les seues víctimes. Al costat de la cavitat bucal disposen també d’un altre parell d’òrgans, anomenats pedipalps, que usen per a manipular les seues preses i facilitar-se així la ingestió d’aliment. En l’extrem final de l’abdomen tenen unes xicotetes prominències mamil·lars, anomenades fileres, que, gràcies a unes glàndules especials, poden produir una fibra proteica filamentosa, amb la qual construïxen unes estructures en forma radicular, anomenades teranyines, que usen com a paranys per a atrapar les preses de què s’alimenten.

Més informació…