CASTELLANO | ENGLISH

apressar

[21/11/2016]

Si fa uns dies explicàvem els usos del verb empresonar, cal dir també, per a evitar confusions, que a vegades, per influència del castellà, alguns dels seus significats es traslladen erròniament al verb apressar. Però apressar no té res a veure amb els presos sinó amb la pressa. El verb valencià apressar significa, efectivament, ‘donar pressa’: «No m’apresses, que m’equivocaré». Les formes castellanes equivalents de apressar serien acuciar o apremiar.

Apressar també es fa servir de manera inadequada, calcant el castellà, amb el significat de ‘fer-se amb alguna presa’. Amb este significat en valencià es pot dir agarrar, que estrictament significa ‘subjectar amb les garres’.

I, finalment, el verb apressar, també s’usa incorrectament en el sentit de ‘apoderar-se d’alguna nau per la força’. En valencià, en este cas concret, es pot dir capturar, apoderar-se, fer-se.

Més informació…