CASTELLANO | ENGLISH

aprenentatge

[22/07/2020]

La paraula aprenentatge és un derivat de aprenent, mot amb què es designava ‘aquell que aprenia algun ofici’, figura que, com a tal, ha perdut vigència en el mercat laboral. Per la seua banda, aprenent derivava de aprendre, que prové del llatí apprehendĕre, i que significava, igual que ara, ‘assimilar coneixements’.

L’addició del sufix -­atge descriu l’acció de fer alguna cosa. L’aprenentatge és, efectivament, l’acció d’aprendre; però no és només això. Actualment s’utilitza sobretot per a indicar el mètode seguit per a adquirir nous coneixements. En el Portal Terminològic Valencià hi ha descrits fins a 38 mètodes d’aprenentatge distints: aprenentatge assistit per ordinador, aprenentatge basat en els problemes, aprenentatge cooperatiu, aprenentatge digital, aprenentatge virtual

No hi ha un aprenentatge millor que un altre. O, en tot cas, a cada u, segons les pròpies circumstàncies i la seua idiosincràsia, li funciona millor un mètode que un altre. La clau és descobrir quin és el que millor s’ajusta a cada persona.

Més informació…