CASTELLANO | ENGLISH

aprendre

[04/10/2019]

El verb aprendre prové del llatí apprehendĕre. S’havia format per la fusió del prefix a-, ‘cap a’, amb el prefix pre-, ‘abans’, i el verb hendĕre, que significava ‘atrapar, agarrar’. Efectivament, aprendre és atrapar els coneixements existents en un moment determinat per mitjà de l’estudi o de l’experiència. La manera més natural d’aprendre a fer alguna cosa és observar com ho fan els altres.

Més informació…