CASTELLANO | ENGLISH

antisemitisme

Pronunciació: [antisemitízme]. Cal tindre en compte que la primera s de la paraula antisemitisme, tot i estar entre dos vocals, es pronuncia com a esse sorda [s]. Tal com s’explica en la Gramàtica Valenciana Bàsica, «Per a representar el so inicial de la paraula sal [s], […] després de determinats prefixos o en paraules compostes es manté la grafia simple s en paraules com asimetria, antisocial, contrasenya, multisecular, dinosaure; esclata-sang, para-sol».

Definició:

m. POLÍT./SOCIOL. Ideologia o actitud contrària al poble jueu.

Etimologia:

La paraula antisemitisme és un terme compost format amb el prefix anti-, que indica oposició al significat denotat pel nom o adjectiu a què s’adjunta; la paraula semita, formada a partir del nom propi de persona Sem, i el sufix -isme, que aporta una càrrega ideològica.

Segons es diu en la Bíblia, Sem era fill de Noé, i els seus descendents foren anomenats semites. Segons la tradició específica del judaisme, Sem va ser rei de Jerusalem, a on va ser conegut amb el títol de Malquicédeq, ‘rei de justícia’.

El terme antisemitisme va ser encunyat pel periodista alemany Wilhelm Marr en 1879 per a denotar l’animadversió als jueus que existia entre una part de la societat occidental durant els segles XVIII i XIX.

Primera documentació: segle XIX.

Citacions:

«El temps i la política han posat en evidència una gran varietat de formes en què es declina, amb més o menys virulència, el paradigma de l’antisemitisme» (Josep Iborra: Fuster portàtil, 1982)

«Però a més volia demostrar-los, precisament a ells que eren jueus com Heine i com el jove capità Alfred Dreyfus acusat injustament d’espionatge a París per un consell de guerra, que tots ells podien comptar amb l’ajuda de l’emperadriu d’Àustria si mai se sentien amenaçats per l’ona d’antisemitisme que, arran d’aquest funest affaire Dreyfus, havia engegat l’extrema dreta francesa» (Josep Palomero: El tatuatge dels apàtrides, 1996)

Castellà: antisemitismo.

Anglés: anti-Semitism.

Francés: antisémitisme.

Italià: antisemitismo.

Portugués: anti-semitismo.

Més informació…