CASTELLANO | ENGLISH

àngel

[20/12/2017]

Un àngel  és un esperit celestial que actua com a intermediari entre Déu i els hòmens. Procedix del llatí angĕlus, que l’havia pres del grec ángelos, on volia dir ‘missatger’. Segons les grans religions monoteistes —la cristiana, la jueua i la musulmana—, els àngels són, efectivament, els encarregats d’executar els designis divins en la Terra i transmetre la voluntat de Déu.

Des d’un punt de vista etnogràfic i cultural, la teoria religiosa dels àngels prové del mazdeisme, la religió oficial de l’imperi persa en el segle VI a. C., basada en les ensenyances de Zoroastre, que per la seua banda partia de les creences tradicionals mesopotàmiques sobre genis alats de caràcter guardià i mediador.

En un procés creixent d’antropomorfització, la paraula àngel ha passat a usar-se també per a referir-se a una persona bella, bondadosa, plena de candor.

Més informació…