CASTELLANO | ENGLISH

amprar

[03/10/2019]

El verb amprar s’usa en valencià de manera aparentment contradictòria: tant amb el significat de ‘prendre prestada una cosa’ com amb el de ‘deixar-la prestada’. És a través del context com es pot saber amb seguretat el significat precís que té en cada cas. Així, en «Han amprat diners per a poder pagar la hipoteca del pis» té el significat de ‘demanar diners prestats’, mentre que en «Li he amprat uns llibres que necessitava per a classe» significa ‘deixar-los prestats’.

Més informació…