CASTELLANO | ENGLISH

ambulància

[30/01/2019]

Una ambulància és un vehicle adequadament equipat per a transportar malalts o ferits. Però, originàriament, esta paraula s’usava en un altre sentit; concretament, per a referir-se a un equip hospitalari ambulant destinat a prestar primeres assistències i cures d’urgència, sobretot el que estava destinat a seguir els moviments de les tropes.

De fet, la paraula ambulància és un derivat de ambular, que significa ‘anar d’un lloc a un altre sense una finalitat determinada’; és, per tant, un sinònim de deambular, més habitual actualment, i en part este significat encara està present en l’adjectiu ambulant.

Però el terme ambulància, en el sentit indicat de ‘hospital de campanya’, és una creació francesa de finals del segle XVIII. Primer s’usava l’expressió hôpital ambulant, i després, a través de l’afegiment del sufix -ance a l’adjectiu, que aporta una qualitat abstractiva, es creà ambulance. I a poc a poc, durant el segle XIX, anà escampant-se a la resta de llengües amb les adaptacions oportunes.

Més informació…