CASTELLANO | ENGLISH

alvocat

[05/03/2019]

L’alvocat és el fruit de l’alvocater, un arbre originari de l’Amèrica Central i del Sud, que en estat silvestre pot arribar fins als vint metres d’alçària. A causa de la gran demanda que ha experimentat este fruit com a ingredient de les ensalades, el seu cultiu s’ha escampat a territoris amb un clima tropical o subtropical, com ara la costa oriental d’Andalusia i, més recentment, ha arribat també a la comarca de la Ribera.

L’alvocat pot presentar un tamany molt variat segons les varietats, de 7 a 33 cm de llarg i fins a 15 cm d’ample. Té una corfa de color verd fosc, que quan madura adquirix un to amarronat, i que pot ser llisa o lleugerament rugosa; la polpa presenta un color que varia des del groc fins al verd clar, amb un pinyol gran i dur, de color marfil, recobert amb una pell fina de color café.

La paraula alvocat, documentada en textos valencians del segle XVIII, prové del nàhuatl awákatl, a on originàriament significava ‘testicle’. La similitud de la forma ovoide del fruit amb la de la glàndula sexual masculina feu que es produïra una translació semàntica.

Més informació…