CASTELLANO | ENGLISH

alifac

[29/11/2017]

Un alifac és una malaltia o una molèstia més o menys continuada, especialment les associades a l’edat: mals de vell, que en diuen alguns. S’usa generalment en plural, com una referència global al malestar genèric que, per causes diverses, afligix algú.

Prové de l’àrab al-ifāṣ, compost de l’article al- i ifāṣ, amb què es feia referència a una ‘bossa on els llauradors duien les llavors per a fer la sembra’. La primera transmutació semàntica es produí en l’àrab hispànic. Per similitud amb la citada bossa, feta de cuiro, s’aplicà als tumors sinovials que, per excés de treball, apareixien en les articulacions dels ossos de les garretes dels cavalls i altres equins. Jaume Gassull ja deixà constància d’este significat originari en Lo somni de Joan Joan, escrita en 1496: «per al rocí / que prou no·s bo per al molí / a tirar sacs, / tot ple de vorm i d’alifacs».

Més informació…