CASTELLANO | ENGLISH

alguatzil

[21/07/2020]

La paraula alguatzil fins fa relativament poc de temps s’usava popularment per a referir-se a un funcionari subaltern dependent d’un jutjat o d’un ajuntament que s’encarregava d’executar les resolucions del jutge o les ordes de l’alcalde. Però, contràriament al que potser es podria desprendre d’estes humils comeses, antigament era un càrrec molt important, que exercia com a governador d’una ciutat o de tota una comarca, amb jurisdicció civil i criminal. La paraula prové de l’àrab al-wazīr, que significava ‘lloctinent o procurador del rei’. Este mateix ètim ha donat lloc a la paraula visir, que en alguns països islàmics equival al càrrec de ministre.

Rememorant estes nobles funcions, en la processó del Corpus de València l’alguatzil és un personatge que recita el ban del rei Herodes en què convoca totes les dones amb fills menors de dos anys a presentar-se davant d’ell.

Més informació…