CASTELLANO | ENGLISH

aigua

[22/03/2021]

El dia 22 de març se celebra, des de 1993, el Dia Mundial de l’Aigua. Es tracta d’una celebració auspiciada per l’ONU per a intentar sensibilitzar la població mundial de la importància que l’aigua dolça té sobre la vida en el planeta. Més de 2.200 milions de persones no tenen al seu abast este recurs essencial per a qualsevol tipus de vida.

Amb la paraula aigua fem referència a una substància líquida, incolora, inodora i insípida, almenys en estat pur, que ocupa la major part de la superfície terrestre. S’acumula en oceans, rius i llacs, però també està present en vegetals i animals. El cos humà sol contindre entre el 50 i el 75% d’aigua, segons les diverses etapes de la vida.

Prové del llatí aqua, que ja tenia el mateix significat que en l’actualitat, si bé no fou fins a 1782 que el físic anglés Henry Cavendish demostrà que l’aigua no era un element, com es pensava des de l’antiguitat, sinó una substància composta per oxigen i hidrogen, exactament en la proporció de dos molècules a una, tal com indica la coneguda fórmula H2O.

L’aigua és considerat un element purificador en la majoria de les religions. En el cristianisme, el baptisme és un ritual d’ablució que permet alliberar-se del pecat original, que —segons la doctrina emanada de les Escriptures— contragueren Adam i Eva al consumir un fruit de l’arbre del coneixement del bé i del mal.

Tot i que, normativament, l’única forma acceptada és aigua, la forma més general d’anomenar col·loquialment en valencià esta substància és auia; en altres llocs del domini lingüístic es fan servir també les variants aiga i aigo.

Més informació…