CASTELLANO | ENGLISH

adobar

[14/06/2017]

El verb adobar té un origen remot: prové del francés adouber, i este del fràncic dubban, que significava ‘espentar, colpejar’. Primitivament s’usava per a referir-se a l’acció de pegar un colpet amb l’espasa en l’esquena dels nous cavallers com a gest simbòlic en la cerimònia de nomenament. I d’este significat originari han anat desplegant-se molts altres sentits, com ara ‘preparar, disposar’ («adobar les habitacions»); ‘arreglar, apanyar’ («adobar un rellotge trencat»); ‘preparar aliments amb certs ingredients per a poder consumir-los’ («adobar l’ensalada»); ‘sotmetre les pells a un tractament per a conservar-les adequadament’ («adobar el cuiro»); ‘afegir a la terra determinats productes per a millorar-ne la fertilitat’ («adobar el camp amb guano»).

Més informació…