CASTELLANO | ENGLISH

acadèmia (1)

[25/09/2017]

L’origen de certes paraules a vegades és fruit d’anècdotes. Eixe és el cas, per exemple, de la paraula acadèmia. L’encunyà el filòsof grec Plató per a referir-se a l’espai on es reunia amb els seus deixebles per a parlar de filosofia mentre passejaven pels jardins dedicats a l’heroi Academ, prop d’Atenes, on segons la tradició havia estat sepultat. I a partir del nom d’este heroi, afegint-li la terminació -eia, indicativa del lloc, sorgí l’akadḗmeia.

Durant l’Edat Mitjana es recuperà la paraula acadèmia per a designar una sèrie d’institucions constituïdes per a l’estudi de les lletres, les arts o les ciències. L’Acadèmia dels Nocturns, fundada a València en 1591, és una de les primeres manifestacions d’eixe esperit enyoradís del saber clàssic. I, amb la voluntat d’aprofitar el prestigi d’aquelles institucions, la paraula acadèmia passà a aplicar-se després a qualsevol centre d’ensenyança.

Més informació…