CASTELLANO | ENGLISH

abella

[12/12/2017]

Una abella, el nom de la qual prové del llatí apĭcula, és un insecte d’uns quinze mil·límetres de llarg, de color fosc, amb dos parells d’ales membranoses, les anteriors una miqueta més grans que les posteriors. Viu en eixams, formant colònies que poden arribar als seixanta mil exemplars, amb una estructura social molt complexa. En cada colònia hi ha tres tipus d’abelles: l’abella reina, que viu entre dos i tres anys, té bàsicament la funció de reproduir-se, i pot arribar a pondre 2.500 ous al dia; l’abellot, o abella mascle, que només té la funció d’aparellar-se amb l’abella reina, i l’abella obrera, que, a més de netejar la bresca i recol·lectar el pol·len i el nèctar per a alimentar la colònia, cuida les cries. Es comuniquen per mitjà de complexes danses que els permeten transmetre la direcció i la distància on estan les flors, i disposen d’un fibló unit a l’abdomen amb el qual són capaces de produir una picada molt dolorosa quan se senten amenaçades.

Més informació…