CASTELLANO | ENGLISH

abaixar

[15/06/2018]

El verb abaixar, com ja comentàvem ahir, és una variant de baixar d’ús general en moltes comarques valencianes, però normativament s’ha volgut aprofitar la variació formal per a proporcionar un sentit més precís a cada paraula.

La forma abaixar té, sobretot, un valor associat a la condició de transitiu, és a dir, l’acció expressada pel verb recau sobre un complement directe. Algú abaixa una cosa quan la fa descendir a una posició inferior. Així, Miquel abaixà el cap o Maria abaixà la vista. Algú també pot abaixar el volum de la veu o aplicar algun remei per a abaixar la febra; el comerciant pot abaixar el preu dels productes o l’empresari pot abaixar el salari dels treballadors; l’obrer, per la seua banda, pot abaixar el mur que rodeja una casa.

La idea bàsica de abaixar és, per tant, que sempre ha d’haver-hi un agent que actua sobre alguna cosa, modificant-ne la direcció cap avall, reduint-ne la intensitat, el valor, l’alçària, etc.

Més informació…