CASTELLANO | ENGLISH

a escot

[23/11/2016]

La paraula escot, a més del significat general que comentàvem ahir, referent a l’obertura superior d’una peça de vestir, té també un altre significat, provinent del fràncic skot, que significava ‘contribució de diners’. Esta forma està relacionada amb l’expressió anglesa scot and lot, amb què es designava un determinat tipus d’impost aplicable a les associacions gremials, en què cada membre havia d’aportar la part proporcional que li corresponia.

La nostra l’expressió a escot està directament relacionada amb esta expressió anglesa, transferida també a altres llengües; però el seu ús ha quedat restringit per a designar una activitat compartida en què cada un dels participants ha de sufragar la part del cost que li correspon. En certes zones també és molt comuna la variant a escoti.