CASTELLANO | ENGLISH

FORMULARI PROPOSTA DNV

Per mitjà del present formulari, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua pretén mantindre una relació activa amb els usuaris, i en especial amb la societat valenciana, amb l’objectiu de facilitar la incorporació de noves paraules o accepcions que no estiguen arreplegades en l’actual versió del Diccionari Normatiu Valencià o, si és el cas, corregir o puntualitzar els sentits recopilats.

En la casella «Entrada» s’ha d’escriure la paraula o l’expressió sobre la qual es vol fer un comentari. Les propostes referides a la inclusió en el diccionari d’un nou terme o expressió han d’anar acompanyades del seu significat i, si és possible, d’exemples o de documentació que n’avalen l’ús.

FORMULARI PROPOSTA DNV

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

Condicions legals

L'informem que les seues dades personals, arreplegades a través del formulari de contacte, seran tractades per l´Acadèmia Valenciana de la Llengua en qualitat de responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar i atendre la consulta realitzada en virtut del consentiment manifestat per vosté. Les dades personals de contacte no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits previstos en la llei. Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per a complir les obligacions legals, mentre no s'opose al tractament o siga revocat el consentiment. Així mateix, en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, en el seu cas, d’oposició. En el cas que considere que el seu dret a la protecció de dades ha sigut vulnerat, pot presentar reclamació davant del nostre delegat de protecció de dades dpd_avl@gva.es o, si així ho estima, davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es