CASTELLANO | ENGLISH

Acadèmics

Tasa Fuster, Vicenta

vicenta.tasa@avl.gva.es

Data i lloc de naixement: 1974, Oliva (La Safor)

Activitat professional/acadèmica/cultural i literària:

Doctora en Dret Constitucional per la Universitat de València.
Llicenciada en Dret per la Universitat de València. 
Màster en Direcció Pública i Lideratge Institucional, Universidade de Vigo. 

Professora del Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l’Administració de la Facultat de Dret, de la Universitat de València. Professora col•laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya. I professora del Master universitario in Intelligence e ICT (Information and Communication Technology) Università degli Studi di Udine on ha estat professora invitada.
Codirectora de la Càtedra de Drets Lingüístics de la Universitat de València des de la seua creació (juny de 2019). Codirectora de la col•lecció Quaderns d’Estudi de la Càtedra de Drets Lingüístics-Universitat de València.

Galardonada amb els següents premis acadèmics:
Premi Jesús Tuson a la Diversitat Lingüística de la Xarxa Vives d’Universitats, pel treball Llengua i Estat. Suïssa i Espanya davant la diversitat lingüística, 2020.

Premi extraordinari de doctorat de la Universitat de València l’any 2018.

Premi de Dret Manuel Durán i Bas de l’Institut d’Estudis Catalans pel treball Drets lingüístics i ordenament constitucional. Seguretat lingüística vs Jerarquia lingüística. Un estudi comparat de Suïssa i Espanya, 2017.

Premi millor treball fi de Màster de la Universitat de Vigo, pel TFM La sombra de Babel. Plurilingüismo y lenguas minorizadas. Continuidad y cambio en la política lingüística educativa valenciana. (2007-2015), 2015.

Premi a la tasca investigadora Ángel Herrera de la Universidad Cardenal Herrera CEU, 2012.


La seua línia d’investigació principal és l’estudi comparat dels drets lingüístics, de manera preferent a Europa Occidental, des de la perspectiva del Dret Constitucional. També realitza estudis acadèmics sobre drets fonamentals, especialment en matèria d’igualtat de gènere, sanitat i cures, i coordina projectes d’innovació educativa universitària de la Universitat de València.

Ha fet estades de recerca en les universitats de Bolonya per a estudiar la legislació i les polítiques sobre les minories lingüístiques a Itàlia; Trento per a estudiar la realitat lingüística del Tirol del Sud i de Suïssa; i Udine per a analitzar el tractament de les minories friülesa, germànica i eslovena en la regió italiana del Friuli-Venezia-Giulia. En el decurs d’aquestes estades, ha fet visites d’investigació a les universitats Ca’ Foscari de Venècia, d’Innsburck (Àustria), de la Suïssa Italiana a Lugano, de Triestre i de Nova Gorica a Gorizia (Itàlia) i Nova Gorica (Eslovènia).

Col•labora amb el Language Sciences Institute de la University of Highlands and Islands (Iverness, Escòcia), especialitzat en l’estudi de les realitats legals i les polítiques públiques sobre les llengües cèltiques de les Illes Britàniques; amb Sprachen NordEuropas und des Baltikums de la Johannes Gutenberg Univerität Mainz (Magúncia, Alemanya), que estudia les realitats legals i lingüístiques dels països nòrdics; amb l’ELEN (European Language Equality Network), amb seu a Briezh (França), que defensa el tracte igual de les minories lingüístiques europees; i amb la Coppieters Foundation – Ideas For Europe, amb seu a Brussel•les (Bèlgica), que tracta sobre els drets de les minories ètniques, lingüístiques i nacionals a Europa. Coordina grups de col•laboració universitària amb professorat de Dret Constitucional, Dret Administratiu i Ciència Política en matèria de drets lingüístics i polítiques lingüístiques públiques d’universitats de Galícia, País Basc, Navarra, Catalunya, les Illes Balears, la Comunitat Valenciana i Itàlia.


En els últims anys, ha estat investigadora principal i coordinadora dels següents projectes d’investigació:

Les llengües en la societat digital. Intel•ligència artificial, tecnologies de la comunicació i futur de les llengües minoritàries. Ecosistema lingüístic digital i drets lingüístics de les minories, GV2020-049, 2020-2021, finançat per la Generalitat a través de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. 

L’economia digital i l’ús de les llengües oficials minoritàries al Quebec, el Tirol del Sud i la Comunitat Valenciana. Anàlisi comparada, garantia de drets i polítiques públiques (2019). Conselleria d’Educació, Cultura i Esports.

Foment de l’ús de les llengües pròpies oficials en l’activitat socioeconòmica. Polítiques públiques i jurisprudència referencial (2018). Conselleria d’Educació, Cultura i Esports.

Polítiques públiques i jurisprudència referencial sobre el foment de l’ús de les llengües pròpies en les administracions públiques autonòmiques amb diverses llengües oficials (2017). Conselleria d’Educació, Cultura i Esports.


Publicacions acadèmiques més rellevants en els darrers anys en matèria de llengua i de drets lingüístics:

2021. “Ideologia, jerarquia lingüística i jurisprudència constitucional a Espanya”. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law. 76. Article.

2021. “Dret i polítiques públiques lingüístiques al voltant de la intel•ligència artificial”, a Vicenta Tasa i altres: Intel•ligència artificial, llengües i drets lingüístics, València: Tirant lo Blanch. Capitol de llibre i codirectora de l’obra.

2021. Seguretat i jerarquia lingüístiques a Espanya i Itàlia. Càtedra de Drets Lingüístics-Universitat de València. Llibre. 

2020. Consum, comerç i llengües. Polítiques públiques i jurisprudència referencial. València: Generalitat Valenciana. Llibre. En col•laboració amb Anselm Bodoque. 

2020. “Jurista en valencià: una experiència innovadora en Dret”, Vicenta Tasa i altres La innovació educativa en Dret: nous mètodes per a una societat en transformació. València: Tirant lo Blanch. Capítol de llibre i codirectora de l’obra.

2019. La igualtat de les llengües en l’administració: un problema per resoldre. València: Generalitat Valenciana. Llibre. En col•laboració amb Anselm Bodoque.

2019. Llengua i estat. Suïssa i Espanya davant la diversitat lingüística. València: Servei de Publicacions de la Universitat de València. Llibre.

2018. “Las alternativas políticas en torno al reconocimiento de la diversidad lingüística propia y los derechos lingüísticos, y sus consecuencias en la interpretación o reforma de la Constitución Española”, Revista Boliviana de Derecho. 25. Article.

2018. Multilingüisme i diversitat lingüística: la política lingüística a la UE Multilingüisme i diversitat lingüística: la política lingüística a la UE. València: Universitat de València. Direcció i coordinació de l’obra.

2017. Desigualtat conflictiva, igualtat pacífica. Drets lingüístics i ordenament constitucional a Suïssa i a Espanya: dos models divergents. València: Tirant lo Blanch. Llibre.

 

2017. “El sistema español de jerarquía lingüística. Desarrollo del artículo 3 de la Constitución: Lengua del Estado, lenguas cooficiales, otras lenguas españolas y modalidades lingüísticas. Teoría y praxis”, Revista de derecho político UNED. Article.

Altres dades:

Fou elegida acadèmica pel Ple de l’AVL el 12 de març del 2021.

Nomenament: Decret 19/2021, de 10 de juny, del president (DOGV 14.06.2021).

Presa de possessió: 16 de juny del 2021.