CASTELLANO | ENGLISH

Acadèmics

Ros i Pardo, Honorat

Data i lloc de naixement: 1940, Vinalesa (l’Horta)

Activitat professional/acadèmica/cultural i literària:

Títol de Mestre d’Ensenyança Primària, 1974. Certificat del Nivell Superior de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de València, 1982. Diploma de Mestre de Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1986. Llicenciat en Filosofia i Lletres (Filosofia i Ciències de l’Educació, secció de Filosofia) per la Universitat Autònoma de Barcelona, 1996.

Membre del grup d’ensenyants per a la confecció de llibres de text de valencià, coordinat per Manuel Sanchis Guarner, 1976-1977. Coautor, amb Alfonç Llorens, del primer llibre publicat a terres valencianes per al grau mitjà de coneixements de valencià: Pany i Clau. Curs de gramàtica per al grau mitjà, Castelló de la Plana, 1977, i del text per a l’ensenyament mitjà Pams i Jovades, 1981. Participa, els cursos 1978-1979 i 1979-1980, en el Pla Experimental d’Ensenyament del Valencià com a mestre de valencià al CP de Real de Montroi.

Coordinador per a l’ensenyament del valencià, 1983-1985. Director del Programa d’Ensenyament del Valencià, 1985-1987. Cap del Gabinet d’Ús del Valencià, 1987-1991. Cap de l’Àrea de Coordinació Lingüística de la Direcció General de Política Lingüística, 1991-1992. Cap del Servei d’Ús Oficial i Acreditació de Coneixements del Valencià, 1992-1997.

 

Coordinador de l’edició de La Communauté Valencienne: un Pays avec langue propre, Conselleria de Cultura Educació i Ciència, 1990. Coordinació general del llibre Balanç i perspectives de la promoció del Valencià 1983-1993, Generalitat Valenciana, 1994. Autor de “Línies bàsiques i àrees d’actuació de la política lingüística a la Comunitat Valenciana”, dins del llibre Ier Congrés de l’Escola Valenciana, 1995. La Llei d’Ús i Ensenyament i disposicions que la desenvolupen, 1991. Programa per a la promoció, dinamització i coordinació dels serveis lingüístics, 1992. La Vall d’Alcalà, Vall d’Al-Azraq, València, 1994. Autor d’Educació ambiental i esports de muntanya, València, 1999. Autor de La Vall d’Alcalà, Alcalá de la Jovada i Beniaia, la Vall d’Alcalà, 2002.

Altres dades:

Participació activa en el moviment unitari de mestres del País Valencià a partir del qual es va constituir el Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STE-PV), que va reivindicar de manera capdavantera, des de 1976, la incorporació del valencià a l’ensenyament. Representant dels professors d’EGB de la província de València, per elecció democràtica convocada pel Ministeri d’Educació i Ciència i coordinador, dins de la representació estatal dels mestres, dels temes relacionats amb la incorporació de les llengües pròpies de les comunitats autònomes a l’ensenyament, 1976-1978.

Fou elegit acadèmic per les Corts Valencianes el 15 de juny del 2001.
Nomenament:  Decret 8/2001, de 27 de juny, del president (DOGV 05.07.2001).
Presa de possessió:  23 de juny del 2001.