CASTELLANO | ENGLISH

Acadèmics

Pérez Saldanya, Manuel

Data i lloc de naixement: 1962, València (l’Horta)

 

Activitat professional/acadèmica/cultural i literària:

Llicenciat en Filologia Hispànica (secció: valencià) per la Universitat de València (1985), on és professor titular del Departament de Filologia Catalana. Membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

S’ha especialitzat en dos camps de recerca:

 

a) La gramàtica històrica catalana, amb contribucions com Del llatí al català. Morfosintaxi verbal històrica (València: Universitat de València, 1998) i diferents articles sobre el canvi analògic, les marques de present de subjuntiu, el passat perifràstic amb anar, la negació, etc.
b) La teoria lingüística i la lingüística sincrònica, àmbit en el qual ha publicat Els sistemes modals d’indicatiu i de subjuntiu (Barcelona / València: PAM / IIFV, 1988), Diccionari de lingüística (Oliva: Colomar, 1998, en col·laboració amb Rosanna Mestre i Ofèlia Sanmartín). Dins d’este camp, ha publicat també diversos articles i ha sigut codirector de la Gramàtica del català contemporani (3 vols., Barcelona: Empúries, 2002), en col·laboració amb Joan Solà, Joan Mascaró i Maria Rosa Lloret.

Altres dades:

Ha editat tres poemaris: Bastit de pluja (1983), La ruta de
l’heura (1983) i Teoria dels crepuscles (2003).
Ha rebut el Premi Sanchis Guarner/Unitat de la Llengua Catalana de l’Associació
Jaume I, l’any 2000 (pel llibre Del llatí al català) i l’any 2002 (pel llibre
dirigit en coordinació Gramàtica del català contemporani).

Amb motiu de la renúncia de la presidenta Ascensió Figueres
el 14 d’octubre del 2011 assumí la Presidència fins a la presa de possessió del
president Ramon Ferrer Navarro el 2 de desembre del 2011.

 

Fou elegit acadèmic per les Corts Valencianes el 7 de
novembre del 2003.
Nomenament: Decret 20/2003, de 18 de novembre, del president (DOGV 20.11.2003).
Presa de possessió: 20 de novembre del 2003. Va cessar com a membre de l’AVL, com a conseqüència del procés de renovació d’acadèmics, el 5 de juliol del 2016.