CASTELLANO | ENGLISH

Acadèmics

Guardiola Savall, M. Isabel

guardiola_mis@gva.es

Data i lloc de naixement: 1973, Bolulla (la Marina Baixa)

Activitat professional/acadèmica/cultural i literària:

És Llicenciada en Filosofia i Lletres (Filologia-orientació Filologia Valenciana) (1996), Llicenciada en Filologia Hispànica (2000), Doctora en Llengua i Literatura Catalanes (Filologia Catalana) (2004) i ha obtingut un Diploma Universitari de Postgrau en Terminologia i necessitats professionals de l’IULA (2006).

A la Universitat d’Alacant ha fet i fa classe de matèries relacionades amb la llengua, fonalmentalment, a la Facultat de Filologia (Fonètica i Fonologia, Morfologia, Onomàstica i Llenguatge d’Especialitat) i també a la Facultat Educació (llengua d’ús i pràctiques preprofessionals), on desenvolupa majoritàriament la seua activitat docent. D’altra banda, també ha fet classe al màster de l’IIFV i al de la Rovira i Virgili de Tarragona. Finalment, ha sigut professora consultora de la UOC en els Estudis d’Arts i Humanitats i en els Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació.

Les línies de recerca principals al llarg de la seua vida professional es relacionen amb la lexicografia històrica, la terminologia i la neologia, l’onomàstica, la lingüística de corpus, la traducció automàtica i l’ensenyament de la llengua.

Ha participat en diversos projectes de recerca i investigació, entre els quals destaquen:

1.       Desarrollo de un sistema de traducción automática del castellano al balear, catalán y valenciano (Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d’Alacant). De l’1/05/1999-31/12/1999. Investigador principal: Mikel L. Forcada Zubizarreta.

2.       Tresor lexicogràfic valencià (Generalitat Valenciana). De l’1/01/2000-31/12/2003. Investigador principal: Jordi Colomina Castanyer.

3.       Tresor Lexicogràfic Valencià (Acadèmia Valenciana de la Llengua (ACADEMIAVALENCIANA2-02I)). De febrer 2003-febrer 2004 (prorrogat fins al setembre del 2004). Investigadora principal: M. Antònia Cano.

4.       Estudio de locuciones verbales y elaboración de diccionarios electrónicos plurilingües (Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència de la Generalitat Valenciana (GV05/163)). De l’1 de gener del 2005 al 31 de desembre del 2005. Investigador principal: Dr. Pedro Mogorrón Huerta.

5.       Diaval. Proyecto Diagnóstico del valenciano (Universitat d’Alacant (GRJ05-19)). De l’1/01/2006-31/12/2006. Investigador principal: Carles Segura.

6.       Bases para una gramática del catalán antiguo (Ministerio de Educación y Ciencia (HUM2005-03508/FILO)). De 2005-2008. Investigador principal: Manuel Pérez Saldaña.

7.       Constitució d’un corpus textual per a una gramàtica del català antic (Gca) (Institut d’Estudis Catalans (IVITRA-IEC/PT2008-S0406-MARTINES01)). Investigador principal: Josep Martínez Pérez.

8.       Atles interactiu d’entonació del valencià (Acadèmia Valenciana de la Llengua – Universitat Autònoma de Barcelona). De 2008-2011. Investigadora principal: Pilar Prieto.

9.       Asesoramiento y asistencia científico técnica en la adaptación al lenguaje valenciano actual y la traducción al castellano de obras clásicas valencianas para fines didácticos (Editorial Marfil). Del 25/07/2008 – 25/07/2011. Investigador principal: Vicent Martines.

10.   Gramática del catalán antiguo (Ministerio de Ciencia e Innovación); ref. FFI2009-13065, subprograma FILO). Del 2010-2012. Investigador principal: Josep Martínez Pérez.

11.   Estudio lingüístico, diatópico y traductológico de las construcciones verbales fijas más usuales (Ministerio de Ciencia y Tecnología. Plan Nacional I+D; ref. FFI2011-24310). Del 2012-2014. Investigador principal: Pedro Mogorrón Huerta.

12.   Gramática del catalán moderno (1601-1833) (Ministerio de Economía y Competitividad; ref. FFI2012-37103). Del 2013-2015. Investigador principal: Josep Martínez Pérez

13.   Xarxa NEOXOC (xarxa d’estudi de la neologia; Institut de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, Universitat d’Alacant, Universitat de les Illes Balears, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Perpinyà, Govern d’Andorra).

14.   Ha participat també en diversos projectes d’innovació docent universitària dins del programa Xarxes de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat d’Alacant des del curs 2012-2013.

Es poden destacar les publicacions següents:

1.       M. Isabel Guardiola i Savall Notes sobre l’apel·latiu coma”, Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica, núm. LXXX, p. 36-39, ISBN:

2.       M. Isabel Guardiola Savall (2004): Ràro Diccionàrio Valenciàno-Castellano, ùnico, y singulàr de vòzes monosylabas de Carles Ros. Estudi introductori i edició de M. Isabel Guardiola i Savall, Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant, Alacant, ISBN: 84-608-0165-9.

3.       M. Isabel Guardiola Savall & Vicent Beltran i Calvo (2005): Bolulla la caramulla: cultura popular i llengua d’un poble de la Marina, Alacant, Institut Alacantí de Cultura “Juan Gil-Albert”, ISBN: 84-7784-462-3.

4.       M. Isabel Guardiola (2005): L’aportació de Llombart al diccionari d’Escrig”, en Vicent Josep Escartí & Rafael Roca (cur.), Constantí Llombart i el seu temps233-255, ISBN:

5.       M. Isabel Guardiola i Savall (2007): El diccionari de Constantí Llombart, novetats microestructurals”, en Estudis de Llengua i Literatura catalanes/LIV. Homenatge a Joseph Gulsoy, 2Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, p. 163-196, ISBN:

6.       Maria Isabel Guardiola (2014): “Descriptors hidronímics en la lexicografia valenciana”, en Estudis Filològics en homenatge a la professora M. Antònia Cano, Alacant, Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant, p. 185-211, ISBN: 978-84-9717-333-9.

7.       M. Isabel Guardiola i Savall (2015): «El Silabario de vocablos Lemosines o Valencianos (1805) de Manuel Joaquim Sanelo. Aspectes estructurals», e-Humanista/IVITRA. Journal of Iberian Studies (http://www.ehumanista.ucsb.edu/ivitra/volumes/8), volum 8, p. 639-655, ISSN: 1540-5877.

8.       M. Isabel Guardiola i Savall (2016): «El Diccionario valenciano-castellano (1851) de Josep Escrig i la proposta de recuperació del model ortogràfic tradicional», Revista de Filología Románica, núm. 1 vol. 33, p. 85-103. ISSN: 0212-999X, ISSN-e 1988-281.

9.       M. Isabel Guardiola i Savall (2017): «Diccionaris de diccionaris o tresors lexicogràfics», Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], Vol. 39, p. 427-436. ISSN: 0211-8572, ISSN-e: 2013-9500.

10.   M. Isabel Guardiola i Savall (2017) : «Onomatopeies en el Tresor lexicogràfic valencià (TLV)», en Estudis Filològics en homenatge al professor Jordi Colomina, Alacant, Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant, p. 79-95, ISBN: 978-84-16724-59-0.

11.   Ha col·laborat en l’elaboració dels mapes toponímics d’algunes localitats de la Marina Baixa de la Col·lecció “Onomàstica”, Sèrie “Toponímia dels Pobles Valencians”, Acadèmia Valenciana de la Llengua.

12.   Traductora del lemari al català del Diccionario LID Turrón, Isabel Santamaría (dir.), Madrid, LID Editorial Empresarial, Colección Diccionarios LID, 2015. EAN-ISBN: 978-84-8356-922-1.

 

13.   Finalment, ha col·laborat en l’elaboració de diversos diccionaris escolars (primària, secundària i batxillerat) de l’editorial Vox-Larousse. I, a més, és coautora en diversos llibres per a l’ensenyament de la llengua en Bromera i per a l’ensenyament de primària per a l’editorial Vicens Vives.

Altres dades:

Fou elegida acadèmica pel Ple de l’AVL del 21 de juliol del 2017.

Nomenament: Decret 14/2017, de 4 d’octubre , del president (DOGV 17.10.2017).

Presa de possessió: 18 d’octubre del 2017.