CASTELLANO | ENGLISH

Acadèmics

González Felip, Maria Soledat

marisol.gonzalez@avl.gva.es

Data i lloc de naixement: 1962, València (l’Horta)

Activitat professional/acadèmica/cultural i literària:

Professora de Valencià d’Ensenyament Secundari. Inspectora d’Educació.

Autora de diverses publicacions. De poesia, ha publicat L’edat deserta, Ajuntament de Vila-real, 1990; Aprenc la separació, Ajuntament de Vila-real, 1992; Crònica de llunes, Editorial Germania, València, 1993; Afegiràs abril (Ratlles fetes al sud de la pluja), Editorial Derzet i Dagó, València, 1993; La tendresa dels freixes-La ternura de los fresnos (edició bilingüe), Torremozas, Madrid, 1994; Sirimiri (Memòria de llavis), La Forest d’Arana, València, 1994; Mar d’heura, Ajuntament de Vila-real, 1995; Papallones de dilluns, Editorial Moll, Palma de Mallorca, 1996; Paral·lelament a la fosca, Edicions Set i Mig, València, 1999; Pasqual, Edicions Set i Mig, València, 2000; Paraula del retorn, Brosquil Edicions, València, 2002. 
De literatura infantil, Contes d’aigua i rima amb un raget de llima, Derzet i Dagó, València, 1995. Ha adaptat al valencià l’obra de Roald Dahl, Bestioles fastigoses. El cocodril enorme, Edicions Voramar, València, 1994.  
És autora també d’altres publicacions com ara “L’ensenyament del valencià a l’Escola Universitària del Professorat d’EGB de Castelló. Una proposta per al curs vinent”, dins la revista Docència, EU del Professorat d’EGB de Castelló, Universitat de València, núm. 2. pp. 127-138;  “Per una llengua estandarditzada nacionalment vàlida”, dins La llengua als mitjans de comunicació, Antoni Ferrando ed., Institut de Filologia Valenciana, València, 1990, pp. 254-257; “El parlar de la Plana Baixa”, dins Miscel·lània 91, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, València, 1991; Frases fetes al nord de la llengua. Diccionari de les comarques de Castelló, Diputació de Castelló, 2000.

 

Ha realitzat els següents treballs de recerca i investigació: Valencià clar i ras (Manual d’estil amb especial atenció a l’ús del lèxic), Pla EVA 1998; Paraules a cau de mar. Estudi sobre l’ús del valencià al barri de la Malva-rosa de València, Convocatòria de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per a la realització de treballs empírics sobre la situació i evolució social del valencià, 1997; Al voltant d’una didàctica comuna de l’expressió escrita, Convocatòria d’ajudes per a la realització de treballs d’investigació i innovació educativa i desplegament curricular durant el curs escolar 1998-1999.

Altres dades:

Fou elegida acadèmica per les Corts Valencianes el 15 de juny del 2001.

Nomenament: Decret 8/2001, de 27 de juny, del president (DOGV 05.07.2001).

Presa de possessió: 23 de juny del 2001.

Va renunciar a la seua condició d’acadèmica el 27 de novembre del 2015.