CASTELLANO | ENGLISH

Acadèmics

Ferrando Francés, Antoni

Antoni.Ferrando@uv.es

Data i lloc de naixement: 1947, Benicolet (la Vall d’Albaida)

Activitat professional/acadèmica/cultural i literària:

Filòleg. Doctor en Filosofia i Lletres (1976) per la Universitat de València, on és catedràtic de Lingüístiva Valenciana des del 1983. Amplià els seus estudis a la Gran Bretanya. Ha sigut director de l’Institut de Filologia Valenciana (1983-1986 i 1992-2001) i membre de la Junta de Govern de l’AILLC (1985-2003), i és membre de la Secció Filològica de l’IEC (1985). Ha fundat la revista Caplletra, de la qual ha sigut director (1986-2002) i és director de la Biblioteca Sanchis Guarner (1983). 

S’ha especialitzat en dos camps de recerca:

a) l’estudi i edició de texts medievals i moderns, com el Llibre del Consolat de Mar; el Breviari d’Amor; el Llibre del Repartiment de València; Narcís Vinyoles i la seua obra; Els certàmens poètics valencians; Comentari a l’Econòmica d’Aristòtil, la Vida de santa Magdalena en cobles, de Jaume Gasull; la Vida de sant Vicent Ferrer, de Miquel Peres; Regiment preservatiu i curatiu de la pestilència, de Lluís Alcanyís; i Poesies i col·loquis, de Pere Jacint Morlà, entre altres; i

 

b) la història de la llengua i de la cultura, amb contribucions com Consciència idiomàtica i nacional dels valencians; Un precedent de bilingüisme literari: la tertúlia d’Isabel Suaris a la València quatrecentista; La formació històrica  del valencià; La llengua del Misteri d’Elx; Llengua literària i actitud política en Teodor Llorente; Impremta i vida literària a València en el pas del segle XV al XVI; De Tiran de 1460-64 al Tirant de 1490; Sobre el marc històric de Curial e Güelfa i la possible intencionalitat política de la novel·la; L’obra filològica de Josep Giner; la Gramàtica valenciana de Sanchis Guarner; La presència dels dialectes territorials en l’obra de Pompeu Fabra; El paper dels primers editors en la fixació del català modern; Aproximació dialectològica al Llibre dels fets del rei Jaume I i De la tardor medieval al Renaixement a través dels Viciana, entre altres.

Altres dades:

Fou elegit acadèmic per les Corts Valencianes el 15 de juny
del 2001.

Nomenament:  Decret 8/2001, de 27 de juny, del president (DOGV 05.07.2001).

Presa de possessió:  23 de juny del 2001.